Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.
page_banner

Tin tức

Ý: Trong chín tháng đầu năm 2021, Cementir Holding ghi nhận doanh thu hợp nhất 1,01 tỷ Euro, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái so với 897 triệu Euro trong giai đoạn tương ứng năm 2020. Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA ) đã tăng 21% lên 158 triệu Euro từ 178 triệu Euro. Nợ ròng của công ty vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 100 triệu Euro, ít hơn một nửa vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Doanh số bán xi măng và clinker trong quý 3 của công ty là 2,9 triệu tấn, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do tác động của nhu cầu bị dồn nén sau khi khóa chặt Covid-19, đặc biệt là ở Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ, vào quý 3 năm 2020.16


Thời gian đăng bài: Tháng 11 - 13 - 2021